Ik wist eigenlijk niet dat die markt zo kleurrijk was voor ik hier kwam wonen,' vertelt de enthousiaste Paulette Van Hacht, 'maar het loont de moeite om even rond te snuffelen op die openluchtveiling van rommel en vondsten. Het is ook spannend om dat volkstoneel van boven te observeren, vanuit mijn kleine appartement.' Paulette betrekt daar sinds enkele maanden een flat onder het dak, net hoog genoeg om te ontglippen aan de straatdrukte en toch wat op te vangen van de sfeer.
...