Motels hebben iets cools. Komt het door de neonsignalisatie langs de weg? Is het omdat Thelma en Louise er sliepen? Of omdat je door de gordijnen recht op het zwembad kijkt? Motels zitten verankerd in de Amerikaanse cultuur: ze zitten in eindeloos veel films, er zijn boeken over geschreven ( No Vacancy: The Rise, Demise, and Reprise of America's Motels) en documentaires over gemaakt ( Voyeur, een Netflix-docu over een moteleigenaar die zijn gasten bespiedt).
...