Een punch is geslaagd als de gasten na het eerste glas met plezier nog eens bijvullen", lacht Nicolas Decloedt. "Belangrijk is wel dat de punch niet te sterk smaakt, een fout die nogal eens gemaakt wordt. Alles moet in evenwicht zijn zodat de alcohol niet overheerst maar mooi versmelt met de andere ingrediënten."
...