Er is een tijd geweest dat men in geïndustrialiseerde landen dacht dat alleen grote, gespecialiseerde landbouwbedrijven het zouden halen. Kleine boerderijen die hun producten op de (boeren)markt of thuis verkochten, waren een 'niche'. Eén belangrijke evolutie heeft daar verandering in gebracht. Jij en ik willen steeds vaker de mensen en de boerderijen achter ons voedsel leren kennen, en we willen met eigen ogen zien hoe er gewaakt wordt over de kwaliteit, de omgang met dieren enzovoort.
...