Collega-ontwerpers of modejournalisten zijn nergens te bespeuren: in
...