Eerst even ter opfrissing: het Gentse circulatieplan werd ingevoerd om de verschillende woonbuurten van de binnenstad opnieuw zuurstof te geven en te bevrijden van het dagelijkse sluipverkeer van de auto. Er werden onder andere zogenoemde knips (drukke plaatsen waar bepaalde vervoermiddelen niet mogen doorrijden) ingevoerd. Dat betekent niet dat Gent de auto bande, maar het was niet langer mogelijk om kriskras doorheen de verschillende buurten te rijden. Het circulatieplan wou ook de inwoners zelf laten nadenken over hun mobiliteit. We grijpen vaak zonder veel nadenken naar de auto omdat automobiliteit in onze maatschappij relatief gezien goedkoop is, terwijl alternatieven soms veel logischer en vooral veel aangenamer zijn.
...