Vrouwen verzetten bergen werk, maar krijgen er te weinig erkenning voor. Ze zijn belangrijke draaischijven van de economie, maar vaak de dupe van beleidsmaatregelen. Nog altijd gelden er voor hen andere maatstaven dan voor mannen. En nog altijd zijn ze slachtoffer van diverse vormen van seksisme en geweld. Dat zijn maar enkele van de redenen die het in Brussel ontstane Collecti.e.f 8 Maars aanwendt om vrouwen op 8 maart een duidelijke vuist te doen vormen. Naar analogie met de vrouwenstakingen die Spanje en IJsland al kenden, roept het collectief nu ook Belgische vrouwen op om 24 uur lang al het werk neer te leggen, te stoppen met consumeren, niet te studeren, niet te koken, het huishouden te negeren en mee te lopen in manifestaties.
...