Verenigde Staten: de oorsprong van 8 maart

Waarom Internationale Vrouwendag plaatsvindt op 8 maart? Het antwoord op die vraag ligt bij een vrouwenstaking in de Verenigde Staten. Op die dag in 1908 komen tal van meisjes en vrouwen uit de New Yorkse kledingindustrie op straat om te protesteren tegen de abominabele werkomstandigheden, de lange werkdagen, de lage lonen en de gangbare kinderarbeid in hun sector. Met de slogan 'Brood en rozen' vragen ze om meer economische zekerheid en een hogere levenskwaliteit.
...