Tien jaar geleden waren ze nog een taboe, behalve voor de cliché toerist, maar sinds
...