Ik weet nog precies waar en wanneer mijn moeder het me verteld heeft', zegt
...