Ik moest eerst zeven jaar zweten op etudes en toonladders voor ik op mijn vijftiende een melodisch stuk mocht spelen. Tijdens die suites van
...